PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide

Dokumenty

Szanowni Państwo

3 czerwca PARP zmienił dokument: Regulamin wyboru przedsięwzięć MSP Region 1. Aktualny dokument obowiązuje od 3 czerwca i jest do pobrania poniżej:

Regulamin wyboru przedsięwzięć MSP Region 1 wersja: 3.06.2024

18 kwietnia na stronie PARP została zmieniona część dokumentów . Dokument, obowiązujący od 18 .04.2024 r. zamieszczamy tu: Regulamin wyboru przedsięwzięć MSP Region 1 – obowiązuje od 18.04.2024 r.

Lista Załączników do regulaminu:

Kryteria wyboru przedsięwzięć – obowiązują od 18.04.2024 r.

Wzór wniosku A1.2.1 HoReCa – obowiązuje od 18.04.2024 r.

Instrukcja wypełniania wniosku – obowiązuje od 18.04.2024 r.

Załączniki do umowy

Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis rozp. 1407 pdf

Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis rozp. 2831 pdf

Oświadczenie dotyczące trudnej sytuacji pdf

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku pdf

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP KPO Wzór pdf

Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis Wzór pdf

Oświadczenie rachunki bankowe Wzór pdf

Oświadczenie Wnioskodawcy o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku MSP Wzór pdf

Oświadczenie współmałżonka Wzór pdf