PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Piękne okoliczności przyrody: rzeka, las, zachód słońca

KPO – pomoc na trudne czasy

15 kwietnia br. zakończyły się publiczne konsultacje projektu rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). To rządowa odpowiedź na to, jak najlepiej wykorzystać 25 miliardów euro dotacji i 34 miliardy euro pożyczek, które przypadają Polsce z Europejskiego Funduszu Odbudowy, a na których wykorzystanie nasz kraj ma czas tylko do końca 2026 roku. To może okazać się niełatwe. Około dwa lata opóźnienia w dostępie do unijnych pieniędzy powodują, że czas na ich zainwestowanie bardzo się skurczył.

O KPO słyszymy od kilku lat, a już na pewno dużo się o nim mówi od czerwca 2022 roku, kiedy został zaakceptowany przez instytucje unijne.  Tymczasem, trochę jak z mitycznym jednorożcem – mówi się o nim, ale wciąż nie wiadomo do końca, czy róg jest jeden czy dwa a ogon czy tęczowy ma kolor jak europejska waluta nie przymierzając, czy biały, jak biała plama w budżecie inwestycyjnym państwa.

Czym więc jest ten osławiony KPO? (I jakiego koloru ma ogon?)

Krajowy Plan Odbudowy jest istotnym narzędziem finansowym dla odbudowy gospodarki po kryzysie lub trudnym okresie, takim jak była pandemia COVID-19. Zapewnia Polsce 268 miliardów złotych z unijnego budżetu na projekty wzmacniające gospodarkę, a przez to i społeczeństwo.  Środki z KPO przeznaczone są na realizację 6 filarów tematycznych :

  1. zielona transformacja,
  2. transformacja cyfrowa,
  3. inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
  4. spójność społeczna i terytorialna,
  5. zdrowie i odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,
  6. rozwiązania dla przyszłych pokoleń, w tym edukacja i umiejętności.

W efekcie, KPO dofinansowuje  między innymi inwestycje w innowacje i nowe technologie oraz przedsiębiorczość. Celem jest zwiększenie odporności i konkurencyjności gospodarki.

Program wspiera bezpośrednio te sektory gospodarki, które ucierpiały najbardziej w wyniku kryzysu, czyli branże: hotelarską i gastronomiczną (HoReCa), turystyczną i kulturalną. Przypominamy, że 6 maja rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które planują przedsiębiorstwa z tych właśnie branż. Polska Fundacja Przedsiębiorczości odpowiada za przyznawanie dotacji dla obszaru trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Cyfrowa i zielona transformacja gospodarki to cele inwestycji, które przyspieszają adaptację przedsiębiorstw do zmieniających się warunków na rynku. Mają się też przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ogólnie – do ochrony środowiska. A wszystko to za sprawą, np. inwestycji w zieloną energię, zastosowania technologii wodorowych w rozwoju zielonych miast – np. dzięki autobusom wodorowym, a także dzięki e-usługom czy poprawie bezpieczeństwa w Internecie.

Po pandemii COVID-19, wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej stało się priorytetem dla wielu krajów, w tym Polski. I to właśnie pieniądze z KPO zapewnią zakup sprzętu dla szpitali, umożliwią też zwiększenie liczby pracowników medycznych, co zwiększy dostępność usług. Znaczenie mają inwestycje w infrastrukturę systemu ochrony zdrowia oraz sama promocja zdrowia publicznego.

– Naszym celem jest, aby KPO było inwestycją na pokolenia, maksymalnie opłacalną dla polskich finansów publicznych i budżetu i żeby wesprzeć tą wielką zmianą najsłabszych – podkreśliła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej na konferencji prasowej 15 marca br.

Stąd plan rewizji KPO, czyli zmian, które polski rząd planuje wprowadzić w realizację KPO.  Odbył się już etap konsultacji społecznych. Teraz nadchodzą trudne negocjacje z Komisją Europejską (KE).

Pieniądze KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy (ang. NextGenerationUE). RF to instrument centralnie zarządzany przez Komisję Europejską, co oznacza większy udział i odpowiedzialność KE w jego przygotowaniu i zarządzaniu. I tym przede wszystkim różni się od dobrze znanej w Polsce od 2004 roku – Polityki Spójności.

Więcej nt. KPO znajdziemy na portalu: www.funduszeeuropejskie  w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskiej > Fundusze Europejskie na lata 2021-2027, a także w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: www.gov.pl  w zakładce: Krajowy Plan Odbudowy.

Cytat za Serwisem Rzeczypospolitej Polskiej: www.gov.pl

Udostępnij