PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Ludzie trzymają w rękach dokumenty

Uwaga! Aktualizujemy załączniki do wniosku

18 kwietnia PARP przekazał informację o aktualizacji niektórych zapisów w załącznikach. Poniżej w skrócie prezentujemy zmiany w dokumentacji konkursowej.

Obejmują one:

  1. uszczegółowienie definicji spadku obrotu w § 4 ust. 3 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP;
  2. sposób przekazywania korespondencji drogą elektroniczną. Aby Operatorzy mogli to skutecznie robić, do § 3 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP dodane zostały zapisy o wyrażaniu przez Wnioskodawców zgody na doręczanie korespondencji przez Operatora drogą elektroniczną; wzór takiego oświadczenia, pojawił się, jako załącznik do wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem;
  3. w kryterium nr B.2. „Przedmiot przedsięwzięcia MŚP nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia”, został usunięty zapis na temat weryfikacji przed podpisaniem umowy przedmiotu przedsięwzięcia w celu potwierdzenia, że nie dotyczy on podmiotów wykluczonych; weryfikacja tego warunku odbędzie się w trakcie oceny, na podstawie kodów PKD w rejestrach właściwych dla danego podmiotu;
  4. dodane do wzoru wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem pole, w którym należy opisać metodologię szacowania spadku obrotu i sposób udokumentowania tego spadku;
  5. opis dodatkowego pola w instrukcji do wniosku, a także informację o sposobie dokumentowania spadku obrotu, z podziałem na różne formy rozliczania podatników; ponadto zmiany redakcyjne w zapisach nt. wartości brutto i netto wydatków.

Udostępnij