PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Grupa ludzi pracuje nad dokumentami

Po co nam kryteria?

Na jednej z konferencji, w trakcie rozmowy przy kawie, jeden z jej uczestników rzucił hasło  – po co właściwie nam tak szczegółowe kryteria. Pierwsza reakcja – No właśnie. Po co? Jednak kiedy zastanawiam się nad tym głębiej – widzę coraz więcej „za”.

To, że w trakcie wyboru projektów kryteria są kluczowe jest oczywiste. Zwróćmy też uwagę, jak ważne są one także w trakcie pisania wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to zarówno konkursów w ramach Krajowego Planu Odbudowy, jak i innych programów wsparcia finansowego.

Po co więc nam te kryteria? – pytacie.

Dzięki jasno sprecyzowanym kryteriom, instytucje, które ogłaszają konkurs (IOK) mają pewność, że odbiorcy wsparcia efektywnie wykorzystają swoje dotacje realizując cele środków publicznych.  Kryteria wyboru projektów zapewniają wsparcie tym projektom, które przynoszą najbardziej pożądane efekty – wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy czy podniesienie poziomu życia. A ponieważ to środki publiczne, a więc i nasze, w naszym interesie jest, aby dofinansowanie otrzymywały projekty najlepsze.

Tworząc jasne kryteria wyboru projektów, IOKi gwarantują, że dofinansowanie na pewno otrzymują projekty, które najlepiej odpowiadają celom i priorytetom określonym w danym programie. Nastawienie na cele danego programu pozwala skutecznie realizować jego założenia. Nam z kolei gwarantuje, że pieniądze przeznaczane są celowo, na konkretne potrzeby społeczeństwa.    

Tu dochodzimy do kolejnego, bardzo ważnego punktu: mianowicie przejrzystości procesu decyzyjnego.  Kryteria wyboru projektów umożliwiają jasną ocenę wniosków. Dzięki temu wybór ten jest czytelny zarówno dla nas jako wnioskodawców, jak i wszystkich, którzy korzystają z efektów inwestycji. Dzięki temu wnioskodawcy oraz społeczeństwo mogą śledzić, na jakich zasadach i jakie projekty otrzymują wsparcie. Nie muszę mówić, jak to jest istotne dla społeczeństwa obywatelskiego i zaufania społecznego. 

Dobre kryteria zapewniają, że finansowane inwestycje są zgodne ze strategiami rozwoju – dotyczy to tak samo Europy, regionu czy samorządu lokalnego, jak i firmy lub branży. Przykładowo, jeśli celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki, preferowane będą projekty związane z innowacjami i przedsiębiorczością.

W niektórych konkursach, kryteria uwzględniają w mniejszym lub większym stopniu ocenę ryzyka związanego z realizacją projektu. Przypisanie im określonych wartości pomaga IOK-om znaleźć równowagę pomiędzy potencjalnymi korzyściami a ryzykiem. Ale to już temat na osobny artykuł.

Okiem wnioskodawcy

Powiecie – to wasz punkt widzenia. A przecież, jako Polska Fundacja Przedsiębiorczości, bywamy w podwójnej roli. Jako operator – także stajemy do konkursów. Tak było na przykład z projektem HoReCa POMORZE, dzięki któremu możemy przekazywać środki z KPO przedsiębiorcom branż  najbardziej dotkniętych kryzysem w regionie obejmującym 3 województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie.

Dlatego najlepiej wiemy, że znajomość kryteriów wyboru projektów umożliwia nam, jako wnioskodawcom dobre przygotowanie wniosku, dostosowanie go do wymagań danego programu, co zwiększa tym samym nasze szanse na pozytywną ocenę i uzyskanie dofinansowania. Dlatego zapoznajmy się z kryteriami wyboru projektów, gdy składamy wniosek o dofinansowanie.

Znajomość kryteriów pozwala nam lepiej zrozumieć, jakie aspekty konkursu są najważniejsze. Dostosowanie projektu zapewni wpisanie się w ogólną strategię rozwoju i aktualne trendy, co zwiększa jego szanse na skuteczność, a zatem uzyskanie pozytywnej oceny.  

Dzięki zapoznaniu się zawczasu z kryteriami unikniemy zbędnych kosztów.  Skupmy się więc na  elementach, które są istotne dla rozwoju, dzięki czemu oszczędzamy czas i nasze zasoby. Przykładowo, w ramach HoReCa POMORZE połóżmy nacisk na nowe usługi, a nie na promocję już istniejących.

Jeśli przeanalizujemy kryteria wyboru będziemy mogli dokładnie udokumentować, w jaki sposób nasz projekt spełnia wymagania i cele programu. To podniesie też  jakość samego wniosku. Lepiej przygotowany wniosek ułatwi ocenę ekspertom na etapie przyznawania punktów.

„Dofinansowanie powinny otrzymywać projekty najlepsze, a nie najlepiej napisane” – podkreślają specjaliści zajmujący się wdrażaniem programów wsparcia w Urzędzie Marszałkowskim. Jednak wielokrotnie przyznają też, że te najlepsze, są też najlepiej przygotowane. Dlatego zanim przystąpisz do pisania wniosku, zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów. To może zadecydować o Twoim sukcesie.

obraz tzw. hero, ręce trzymające podstawkę z juką, kalkulatorem, monetami, wykresem

Z kryteriami wyboru projektów w konkursie HoReCa POMORZE, możemy się zapoznać w zakładce Dokumenty

Udostępnij