PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Ludzie trzymają w rękach dokumenty

Komunikat PARP

Zmiany zapisów dotyczących spadku obrotu w przedsiębiorstwie.

Na stronie PARP pojawił się w dniu 18 kwietnia komunikat dotyczący uszczegółowienia zapisów dotyczących spadku obrotów w przedsiębiorstwie (nabór na wybór przedsięwzięć MŚP w ramach Inwestycji A.1.2.1 KPO).

Czytamy w nim:

Informujemy o zmianach w dokumentacji naboru dotyczącego wyboru przedsięwzięć MŚP w ramach inwestycji A1.2.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Zmianie uległy zapisy:

  1. Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP.
  2. Kryteriów wyboru przedsięwzięć MŚP.
  3. Wzoru wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.
  4. Instrukcji wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.

W § 3 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP dodano postanowienia dotyczące możliwości złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na doręczenie korespondencji przez operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu elektronicznego umożliwiającego skuteczne doręczenie korespondencji z wiarygodnym potwierdzeniem jego przebiegu, w tym daty doręczenia. Dodatkowo przygotowano wzór takiego oświadczenia jako załącznik do wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.

W § 4 ust. 3 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP dokonano uszczegółowienia definicji spadku obrotu.

W ramach Kryteriów wyboru przedsięwzięć MŚP w kryterium „B.2. Przedmiot przedsięwzięcia MŚP nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia” usunięto zapisy dotyczące ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem czy przedmiot działalności wnioskodawcy nie dotyczy działalności wykluczonych w możliwości uzyskania wsparcia.

Do wzoru wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem dodano pole dla opisania metody szacowania spadku obrotu i sposobu jego udokumentowania.

Instrukcję wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia MSP uzupełniono o opis dodatkowego pola dot. metody szacowania spadku obrotów oraz uszczegółowiono informację w zakresie sposobu udokumentowania spadku obrotu z uwzględnieniem podziału na różne formy rozliczania podatników.

Prosimy o stosowanie uaktualnionej wersji dokumentów.

Źródło: PARP
Udostępnij