PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Maria Czerniecka, kierownik projektu HoReCa POMORZE

Projekt HoReCa POMORZE,

czyli intensywne wsparcie sektorów hotelarskiego, gastronomicznego,  turystycznego i kulturalnego po pandemii COVID-19.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP)jest dysponentem środków w ramach projektu HoReCa POMORZE. To instrument finansowy, który zapewni wsparcie przedsiębiorcom z sektora turystycznego, hotelarskiego, kultury i gastronomii, którzy zostali dotknięci stratami w czasie pandemii  COVID-19. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.. PFP wspiera firmy w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Co powinniście wiedzieć o programie HoReCa?

Warunkami, które muszą spełnić przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie są:

  • spadek przychodów o co najmniej 30% w latach 2020-2021,
  • prowadzenie działalności na dzień 30 grudnia 2019 roku lub najpóźniej 20 marca 2020 roku
  • posiadanie przeważającego kodu działalności (PKD) w sektorach HoReCa, kultura lub turystyka.

UWAGA: Dokładną listę kodów PKD, które obejmuje projekt można znaleźć w regulaminie konkursu.

Założeniem projektu jest wsparcie inwestycji mających na celu rozwój przedsiębiorstw,  a także dywersyfikację i rozszerzenie działalności czy wprowadzenie na rynek nowych usług lub produktów. Wszystkie inwestycje mają uchronić w przyszłości przedsiębiorstwa przed potencjalnymi kryzysami. Przykładowymi działaniami, które mogą zostać wdrożone dzięki dofinansowaniu są: rozbudowy, zielona transformacja, transformacja cyfrowa, podwyższanie kompetencji.

O jakie pieniądze można się starać?

Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może starać się przedsiębiorca wynosi 540.000 zł. Należy jednak do tej kwoty doliczyć 10% kosztów wkładu własnego oraz koszty VAT, które przedsiębiorca będzie musiał pokryć ze środków własnych. Całościowa kwota kwalifikowana inwestycji wynosi więc 600.000 zł. Przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie, musi także pamiętać o zakazie podwójnego finansowania. Oznacza to, że inwestycja nie będzie mogła być wspierana pieniędzmi z innych źródeł unijnych.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożyć należy w formie elektronicznej poprzez lokalny program informatyczny, który prowadzony jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy, którzy otrzymają dofinansowanie, będą musieli rozpocząć swoją inwestycję w przeciągu trzech miesięcy, a sama jej realizacja nie może trwać dłużej niż 12 kolejno następujących po sobie miesięcy.

Do kiedy macie czas i skąd czerpać informacje?

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i będzie trwał do 5 czerwca. W trakcie trwania naboru można skorzystać z pomocy ekspertów pełniących dyżur pod numerem telefonu: 91 312 92 31, którzy udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania. Dyżur będzie trwał od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Wszystkie informacje, dokumenty i regulamin można znaleźć na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, a także na stronie dedykowanej: www.horeca.pfp.com.pl

Zachęcamy do wysłuchania podcastu. Michał Kaczmarek rozmawiał z Marią Czerniecką, koordynatorem projektu HoReCa z ramienia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Udostępnij