PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Wnętrze biblioteki z książkami na półkach

Inwestycje w HoReCa! Tak, ale jakie?

Krajowy Plan Odbudowy umożliwia bezpośrednie wsparcie sektorów hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki i kultury, czyli tych, które najbardziej ucierpiały w minionych latach. Aby otrzymać bezzwrotne dofinansowanie nie wystarczy samo zaplanowanie inwestycji.

– Przedsięwzięcie musi objąć rozszerzenie lub dywersyfikację czyli zróżnicowanie działalności – mówi Maria Czerniecka, kierownik projektu HoReCa POMORZE. Na etapie oceny wniosków, eksperci sprawdzą bowiem, czy planowane działania zwiększą odporność danego  przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe – dodaje.

Czym jest odporność przedsiębiorstwa?

Odporność oznacza zdolność do stawienia czoła wstrząsom gospodarczym, społecznym i środowiskowym lub utrzymującym się zmianom strukturalnym. W sposób sprawiedliwy, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu.

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Co zrobić, aby zwiększyć odporność Waszej firmy?

Aby wzmocnić i zabezpieczyć firmę na wypadek kolejnych kryzysów, Wasza inwestycja powinna prowadzić do rozszerzenia działalności, na przykład poprzez dodanie do oferty nowych produktów lub usług. Wejście Waszej firmy i zaangażowanie jej w nowe obszary działania, np. cyfryzacja otwiera nowe rynki, umożliwia tym samym poszerzenie grupy odbiorców towarów i usług.

Przez rozszerzenie lub dywersyfikację działalności gospodarczej, oceniający wnioski rozumieją wzmocnienie prowadzonej działalności przedsiębiorstwa, realizację nowych projektów, jak również przejście z jednego profilu działalności na inny profil działalności w ramach sektorów HoReCa, turystyka lub kultura.

–  Dywersyfikacja, o której mówimy, nie może powodować, że przedsiębiorca rezygnuje z działalności w sektorze HoReCa, turystyka, kultura. – zwraca uwagę Katarzyna Kaak-Łasecka, zastępca kierownika projektu HoReCa POMORZE.  – Musi on wciąż mieścić się w puli kodów PKD wskazanych w załączniku do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP.

Rozszerzenie lub dywersyfikacja naszej działalności, jest możliwa w wyniku szeregu działań. W każdym przypadku prowadzić muszą one do nowych produktów lub usług. Są to na przykład:

 • unowocześnienie bazy usługowej lub produkcyjnej,
 • zmiana sposobu produkcji lub dostarczania produktów lub usług,
 • zmiany w asortymencie oferowanych produktów lub usług,
 • pozyskanie nowych dostawców, dystrybutorów lub usługodawców,
 • zwiększenie grupy potencjalnych odbiorców,
 • wdrożenie metod odmiennych od dotychczas stosowanych metod produkcji,
 • zastosowanie rozwiązań nowszych niż stosowane dotychczas, w szczególności:
  • obniżających koszty lub zużycie materiałów czy energii,
  • zmniejszających obciążenie dla środowiska, np. dzięki naszej inwestycji będzie wytwarzanych mniej odpadów, albo będą one efektywnie, na bieżąco wykorzystane.

Kiedy już macie w planach uruchomienie produkcji nowego produktu lub rozpoczęcie świadczenia nowej usługi, wskazujecie je we wniosku o dofinansowanie. Pamiętajcie jednak, że powinny one być gotowe na zakończenie projektu.

Podsumowując, nowa inwestycja wzmacniająca Waszą firmę przez rozszerzenie lub dywersyfikację działalności stanowi warunek obligatoryjny dla uzyskania dofinasowania.

Grupa osób pracuje nad dokumentami

Szczegółowe informacje o tym i o innych kryteriach wyboru projektów znajdują się w Regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP. Warto je poznać, ponieważ  ich znajomość pomoże lepiej przygotować wniosek, a dzięki temu zwiększy nasze szanse na dofinansowanie projektu.

Udostępnij