PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Pomnik Neptuna na rynku

Bezzwrotne dotacje dla branż HoReCa, turystyka i kultura – kto może otrzymać wsparcie?

Jeśli chcemy ubiegać się o dofinansowanie, jedną z kluczowych informacji jest sprawdzenie czy jesteśmy jego adresatem.

Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Działalność musi być potwierdzona wpisem – jako wiodąca (przeważająca) – do właściwego rejestru. Są to odpowiednio: Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Wśród listy kodów PKD ogłoszonej przez PARP, znajdziemy między innymi:

Dział 55 – zakwaterowanie, gdzie są ujęte np. hotele, pola kempingowe i inne obiekty noclegowe.  

Dział 56 – usługi związane z wyżywieniem, które obejmują m.in. restauracje i inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne, a także katering.

Dział 59 – w szczególności działalność związaną z projekcją filmów.

Dział 77 – wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz środków transportu wodnego i lotniczego.

Dział 79 – dotyczący działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz inne działania związane z rezerwacjami, a także pilotów wycieczek, informacji i rezerwacji turystycznej.

Dział 82 – w szczególności działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Dział 85 – kategoria edukacja zawiera: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Dział 91 – działalność muzeów, historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

Dział 96 –  działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowa lista kodów PKD, w tym opisy, podklasy i wyłączenia znajduje się na stronie www.horeca.pfp.com.pl

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Zapraszamy do kontaktu!

Udostępnij