PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide

Ogłoszenie naboru. Ponad ćwierć miliarda złotych na wsparcie przedsiębiorców

Rusza projekt dla przedsiębiorców z branż: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka i kultura, czyli sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) uruchamia nabór wniosków dla przedsiębiorstw z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

PFP została wybrana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na operatora konkursu grantowego na odbudowę i rozwój przedsiębiorstw, które ucierpiały w trakcie pandemii. Oszałamiająca kwota projektu – aż 276 760 281,13 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach długo wyczekiwanego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Największy w Polsce projekt grantowy pn. „HoReCa Pomorze” to środki m.in. na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności MŚP z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

– W ramach projektu „HoReCa Pomorze” na trzy województwa przeznaczonych jest ponad ćwierć miliarda złotych. Szacujemy, że wsparcie otrzyma około 843 mikro-, małych i średnich (MŚP) przedsiębiorców z tego obszaru. To istotna pomoc dla sektora, który najbardziej ucierpiał w trakcie pandemii, a która umożliwi taki rozwój naszych przedsiębiorstw, aby stały się odporne na przyszłe kryzysy. Projekty muszą prowadzić do wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi – mówił w trakcie podpisywania umowy z PARP Marcin Pawłowski – Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Na jakie inwestycje przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia MŚP objąć mogą:

  1. inwestycje w bazę produkcyjną lub usługową, w szczególności koszty:
  • robót budowalnych, zakupu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia unowocześnionych lub nowych produktów lub usług a także sposobów ich produkcji lub dostawy;
  • działań związanych z zieloną transformacją, np. ograniczenia kosztochłonności, zmniejszania zużycia energii, produkcji odpadów; ponadto sfinansować można zastosowanie technologii przyjaznych dla środowiska, w tym energii odnawialnej;
  • działań związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku ze zmianą procesów lub sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  1. podnoszenie kwalifikacji;
  2. usługi doradcze.

Środki na projekt pochodzą z unijnego funduszu odbudowy gospodarczej – NextGenerationEU.

– NextGenerationEU to największy w historii pakiet środków na ożywienie gospodarki. Instrument finansowy o wartości ponad 800 mld euro ma pomóc krajom członkowskim naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią. Europa po kryzysie stanie się dzięki temu wsparciu bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej cyfrowa, odporniejsza i lepiej przygotowana na obecne i przyszłe wyzwania – mówi Katarzyna Kaak-Łasecka, Zastępca Kierownika Zespołu Projektowego HoReCa Pomorze.

Gdzie szukać informacji?

Szczegóły konkursu HoReCa Pomorze , w tym wzory wniosków i umów, przewodnik kwalifikowalności wydatków a także lista kodów PKD firm, które kwalifikują się do dofinansowania znajduje się na stronie: www.parp.gov.pl, a także na stronie www.horeca.pfp.com.pl

– Już wkrótce odbędą się spotkania informacyjne poświęcone naborowi wniosków. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć w nich udział online za pośrednictwem bezpłatnej platformy szkoleniowej, pod adresem: www.szkolenia.pfp.com.pl. Nagrania ze szkoleń będą również dostępne na stronie www.horeca.pfp.com.pl – mówi Maria Czerniecka, Kierownik Zespołu Projektowego HoReCa Pomorze. –  Zaprezentujemy zasady naboru, kryteria ocen a także pokażemy, jak należy wypełnić wniosek o dofinansowanie. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odpowiedź na interesujące ich w związku z ogłoszonym naborem kwestie.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła także specjalną infolinię pod numerem telefonu: 91 312 92 31, czynną od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00O. O szczegóły konkursu można pytać też za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się na stronie: www.horeca.pfp.com.pl lub poprzez e-mail: horeca@pfp.com.pl

Udostępnij