PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Grupa osób pracuje wspólnie nad dokumentem. Obok nazwa projektu: HoReCa POMORZE

Ocena wniosków złożonych w Rundzie 2

Zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć MSP,  które zostały złożone w Rundzie 2, w okresie od 15 do 31 maja 2024 r. Łącznie w rundzie 2 wpłynęło 205 wniosków, z których 15 zostało wycofanych.

Do wsparcia zostały wybrane przedsięwzięcia MŚP, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Wsparcie zostało przyznane dla 43 przedsięwzięć MŚP w następujących województwach:

  • kujawsko-pomorskie – 5 przedsięwzięć MŚP,
  • pomorskie – 23 przedsięwzięcia MŚP,
  • zachodniopomorskie – 15 przedsięwzięć MŚP.

Lista przedsięwzięć objętych oraz nieobjętych wsparciem jest dostępna w zakładce Listy rankingowe

Zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP, każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego przedsięwzięcia, wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt, a w przypadku przedsięwzięć nieobjętych wsparciem – karty oceny ekspertów.

Udostępnij