PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Ludzie trzymają w rękach dokumenty

Ocena wniosków 1. rundy

Zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć MSP,  które zostały złożone w okresie od 6 do 14 maja 2024 r.

Do wsparcia zostały wybrane przedsięwzięcia MŚP, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Wsparcie zostało przyznane dla 114 przedsięwzięć MŚP w następujących województwach:

  • kujawsko-pomorskie – 34 przedsięwzięcia MŚP,
  • pomorskie – 55 przedsięwzięć MŚP,
  • zachodniopomorskie – 25 przedsięwzięć MŚP.

Lista przedsięwzięć objętych oraz nieobjętych wsparciem jest dostępna tutaj

Zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP, każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego przedsięwzięcia, wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt, a w przypadku przedsięwzięć nieobjętych wsparciem – karty oceny ekspertów.

Udostępnij